Keyword Ranking Analysis for PROGRAMI MESIMOR PER KLASEN E DYTE CIKLI I ULET


Keyword Summary

Keyword: programi mesimor per klasen e dyte cikli i ulet
Global Monthly Searches:
CPC: $0.00
Date Checked: 2013/01/13

Navigation

 • Keyword Competitor Analysis

 • What is the purpose of the Keyword Ranking Analysis Report?

  The purpose of our Keyword Ranking Analysis Report is to assess how competitive a market is for a specific keyword. In other words we check how hard it will be for a website to rank in Google for the specific keyword.

  What information is displayed in this report?

  We analyse the first 30 domains to determine their competitive advantage by looking at available statistic of the domain.

 • Domain: The URL of the website ranked in Google for the keyword.
 • Page Title: The title of the page ranked in Google. This is the text located within the title tag. Your main keyword should appear in the title of the page.
 • Position: The position of the website for the keyword within Google SERPS.
 • Google PageRank: A number that Google assigns to each web page on the internet to determine how much authority the domain / url has.
 • Google PageIndexed: The number of pages indexed by Google for the specific domain.
 • Bing PageIndexed: The number of pages indexed by Bing for the specific domain.
 • Keyword in Domain: We check if the keyword is contained in the domain name. This is important for onsite optimization.
 • Keyword in Url: We check if the keyword is contained in the Url of the page. This is important for onsite optimization.
 • Keyword in Title: We check if the keyword is contained in the title of the page. This is important for onsite optimization.
 • How to run this report

  Please enter the keyword you would like to search for in the text box above, and press the "search" button.  Keyword Competitor Analysis:

  Domain / Title / UrlPositionGoogle PageRankGoogle Pages IndexedBing Pages IndexedKeyword In DomainKeyword In UrlKeyword In Title
  masht-gov.net

  PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR - Ministria e Arsimit
  Path: /advCms/documents/klasa_3_Pjesa_hyrEse.pdf
  1 6 10,900 1
  unicef.org

  Treguesit dhe të dhënat statistikore në arsim - Unicef
  Path: /kosovo/Raporti_statistikor_shqip.pdf
  15 8 374,000 141,000
  masht-gov.net

  gjuhë shqipe - Ministria e Arsimit
  Path: /advCms/documents/Gjuha%2520shqipe%2520-%2520minoritete%25203-13.pdf
  17 6 10,900 1
  femijetsot.org 21 5 318 1
  masht-gov.net

  PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR - Ministria e Arsimit
  Path: /advCms/documents/shkolla_fillore_klasa1_Pjesa%2520hyrese.pdf
  24 6 10,900 1
  masht-gov.net

  PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR - Ministria e Arsimit
  Path: /advCms/documents/Plani_dhe_programi_klasa_V_arsimi_joformal.pdf
  25 6 10,900 1
  masht-gov.net

  PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR - Ministria e Arsimit
  Path: /advCms/documents/Pjesa_hyrese_Klasa_IV.pdf
  35 6 10,900 1
  masht-gov.net

  MINISTRIA E ARSIMIT E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË
  Path: /advCms/documents/Planet_dhe_programet_klasa_IX_arsimi_joformal.pdf
  36 6 10,900 1
  see-educoop.net

  STRATEGJI TË MËSIMDHËNIES DHE TË TË NXËNIT PËR KLASAT
  Path: /education_in/pdf/workshop/tesee/dokumenti/STRATEGJI%2520T%25C3%258B%2520M%25C3%258BSIMDH%25C3%258BNIES%2520DHE%2520T%25C3%258B%2520NX%25C3%258BNIT-udhezuesi%2520reaktuar%2520FINAL%2520shtator%25202006.pdf
  40 7
  masht-gov.net

  PLANI DHE PROGRAMI MËSIMOR - Ministria e Arsimit
  Path: /advCms/documents/klasa_7_Pjesa_hyrese.pdf
  41 6 10,900 1
  docstoc.com

  Cikli fillor pushimin e gjate e ben vec nga te rriturit pas ores se dyte
  Path: /docs/120911957/Cikli-fillor-pushimin-e-gjate-e-ben-vec-nga-te-rriturit-pas-ores-se-dyte-te-mesimit
  42 7 5,420,000
  see-educoop.net

  (Manual nw ndihmw tw prindwrve)
  Path: /education_in/pdf/femija_primdi_math-alb-aln-t06.pdf
  48 7
  see-educoop.net

  Metodika e mësimdhënies së lëndës "Dituri Natyre"
  Path: /education_in/pdf/metod_dituri-alb-aln-t06.pdf
  56 7
  bksh.al

  Mësimdhënia - Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë
  Path: /adlib/scripts/wwwopac.exe%3F&DATABASE=catalo&OPAC_URL=/adlib/beginner/index_al.html&LANGUAGE=2&lr=Mesimdhenia&LIMIT=0
  57 8
  slideshare.net

  Historiku i shkollës 9 vjeçare orikum
  Path: /Esi-Esi/historiku-i-shkolls-9-vjeare-orikum
  58 8 64,000,000 7,460,000
  sq-al.facebook.com 63 7 92,600,000 104,000
  panorama.com.al

  Ligji i ri, si do emërohen dhe shkarkohen mësuesit | Gazeta
  Path: /2012/02/16/ligji-i-ri-si-do-emerohen-dhe-shkarkohen-mesuesit/
  65 6 47,900 26,900
  webstatschecker.com

  planet mesimore - Keyword Stats
  Path: /stats/keyword/planet_mesimore
  67 4 49,000,000 914,000
  kk.rks-gov.net

  RREGULLORE PER SHML[1] - Komunat e Kosoves - Fillimi
  Path: /rahovec/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/RREGULLORE-PER-SHML-1-.pdf.aspx
  70 4
  kohajone.com

  Urdhri, 3 gjuhe te huaja me detyrim - Koha Jone
  Path: /zarticle.php%3Fid=52174
  75 7
  see-educoop.net

  Ligji për Arsimin Fillor dhe të Mesëm
  Path: /education_in/pdf/law_prim_sec_educ-yug-kos-aln-t04.pdf
  79 7
  masht-gov.net

  Shkolla për Gjuhën dhe Kulturën e - Ministria e Arsimit
  Path: /advCms/documents/Libri_per_Seminarin_2006.pdf
  80 6 10,900 1
  masht-gov.net 82 6 10,900 1
  masht-gov.net

  Programi mësimor - Ministria e Arsimit
  Path: /advCms/documents/Korniza-Miniera.pdf
  83 6 10,900 1
  masht-gov.net

  Planprogramet kombëtare në Kosovë Œ - Ministria e Arsimit
  Path: /advCms/documents/Raporti%2520i%2520Institutit%2520te%2520Londres.pdf
  84 6 10,900 1
  documents.rec.org

  Libri i mësuesit
  Path: /publications/Green_Pack_AL_MK.pdf
  87 7
  masht-gov.net

  MINISTRIA E ARSIMIT, E SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË
  Path: /advCms/documents/Pjesa_hyrese_klasa_III.pdf
  92 6 10,900 1
  masht-gov.net

  Revista 5_final.cdr - Ministria e Arsimit
  Path: /advCms/documents/revista_mesuesi_5.pdf
  93 6 10,900 1
  bksh.al

  Tekste për shkollat 9-vjeçare - Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë
  Path: /adlib/scripts/wwwopac.exe%3F&DATABASE=catalo&OPAC_URL=/adlib/beginner/index_al.html&LANGUAGE=2&lr=Tekste+per+shkollat+9-vjecare&LIMIT=0
  99 8
  docstoc.com

  mesuesi 11 shkurt 09
  Path: /docs/14767171/mesuesi-11-shkurt-09
  100 7 5,420,000