Keyword Ranking Analysis for GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP 8


Keyword Summary

Keyword: giao an hoat dong ngoai gio len lop 8
Global Monthly Searches:
CPC: $0.00
Date Checked: 2016/03/25

Navigation

 • Keyword Competitor Analysis

 • What is the purpose of the Keyword Ranking Analysis Report?

  The purpose of our Keyword Ranking Analysis Report is to assess how competitive a market is for a specific keyword. In other words we check how hard it will be for a website to rank in Google for the specific keyword.

  What information is displayed in this report?

  We analyse the first 30 domains to determine their competitive advantage by looking at available statistic of the domain.

 • Domain: The URL of the website ranked in Google for the keyword.
 • Page Title: The title of the page ranked in Google. This is the text located within the title tag. Your main keyword should appear in the title of the page.
 • Position: The position of the website for the keyword within Google SERPS.
 • Google PageRank: A number that Google assigns to each web page on the internet to determine how much authority the domain / url has.
 • Google PageIndexed: The number of pages indexed by Google for the specific domain.
 • Bing PageIndexed: The number of pages indexed by Bing for the specific domain.
 • Keyword in Domain: We check if the keyword is contained in the domain name. This is important for onsite optimization.
 • Keyword in Url: We check if the keyword is contained in the Url of the page. This is important for onsite optimization.
 • Keyword in Title: We check if the keyword is contained in the title of the page. This is important for onsite optimization.
 • How to run this report

  Please enter the keyword you would like to search for in the text box above, and press the "search" button.  Keyword Competitor Analysis:

  Domain / Title / UrlPositionGoogle PageRankGoogle Pages IndexedBing Pages IndexedKeyword In DomainKeyword In UrlKeyword In Title
  violet.vn 1 5 43,800,000 1,460,000
  giaoan.violet.vn 2 4
  giaoanmau.com

  Giáo án: hoạt động ngoài giờ lên lớp - Lớp 8 - Giáo Án Mẫu
  Path: /giao-an/giao-an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-lop-8-1286/
  3
  giaoan.co

  Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Lớp 8 - Lê Thị Thùy ...
  Path: /giao-an/giao-an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-lop-8-le-thi-thuy-2529/
  4
  slideshare.net

  Giao an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-8-201404101432
  Path: /MinhVuong3007/giao-anhoatdongngoaigiolenlop8201404101432
  5 8 64,000,000 7,460,000
  youtube.com 6 9 2,010,000,000 1,030,000,000
  yume.vn

  KẾ HOẠCH BỘ MÔN HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP ...
  Path: /mctoiyeu2704/article/ke-hoach-bo-mon-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-q8-tp-hcm-35C8110B.htm
  37 5 20,300,000 368,000
  sciencestage.com

  Giao hoat dong ngoai | free full slideshow presentation ...
  Path: /science_academic_presentations.php?k=Giao-hoat-dong-ngoai
  38 5 2,410,000 290,000
  hoctaplongan.com

  sáng kiến kinh nghiệm “hoạt động giáo dục ngoài giờ lên ...
  Path: /sang-kien-kinh-nghiem/sang-kien-kinh-nghiem-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-o-truong-thcs.html
  39
  trunghocphulam.edu.vn

  KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP ...
  Path: /news/Ngoai-khoa/KE-HOACH-GIAO-DUC-HOAT-DONG-NGOAI-GIO-LEN-LOP-NAM-HOC-2014-2015-51.html
  40
  thcsnguyenbaphat.edu.vn

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
  Path: /home/uploads/news/2014_09/ke-hoach-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop.doc
  41
  thcsgiophong.pgdgiolinhqt.edu.vn

  Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trường THCS Gio Phong ...
  Path: /category/hoat-dong/hoat-dong-ngoai-gio-len-lop
  42
  lomonoxop.edu.vn

  Hoạt động ngoài giờ lên lớp chủ đề "Chăm ngoan học giỏi"
  Path: /Plus.aspx/vi/News/38/0/335/0/1746/Hoat_dong_ngoai_gio_len_lop_chu_de_Cham_ngoan_hoc_gioi_
  43
  giangvo-hn.edu.vn 44
  thcsmaokhe2.dongtrieu.edu.vn

  Kế hoạch hoạt động Ngoài giờ lên lớp - Trường THCS Mạo ...
  Path: /documents/47971/1226773/KHNGLL.doc.pdf/1e262484-7ca5-4685-b13f-f673bdb48630
  45
  thcstranquoctuan-hoavang.edu.vn

  BÁO CÁO SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ ...
  Path: /index.php/vi/ke-hoach-ngll/Cac-bao-cao/BAO-CAO-SO-KET-HOAT-DONG-GIAO-DUC-NGOAI-GIO-LEN-LOP-5/
  46
  luanvan.co

  Thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên ...
  Path: /luan-van/thuc-hien-chuong-trinh-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-o-truong-trung-hoc-co-so-tinh-tuyen-quang-49278/
  47
  hieuminh.org

  Giáo dục Việt Nam bị một hs lớp 8 “lột xiêm y” | Hiệu Minh ...
  Path: /2015/08/14/voa-phat-bieu-soc-cua-hs-lop-8-tai-buoi-ra-mat-sach-gk-canh-buom/
  48
  voatiengviet.com

  Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục - VOA
  Path: /content/cau-be-lop-tam-doi-lam-thay-viec-cua-bo-truong-giao-duc/2916731.html
  51 7 215,000 30,400
  nguoiduatin.vn

  Đau lòng học sinh lớp 8 treo cổ tử tự vì quá yêu - Tin
  Path: /dau-long-hoc-sinh-lop-8-treo-co-tu-tu-vi-qua-yeu-a39779.html
  52 5 451,000 45,000
  cungphuot.vn

  HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƯỜNG ...
  Path: /sang-kien-kinh-nghiem-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-o-truong-thcs-tailieu-vn.html
  53
  edu.hochiminhcity.gov.vn 54
  giaoandethi.blogspot.com

  Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014 - 2015 ...
  Path: /2014/08/ke-hoach-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-2014.html
  55
  tailieu.vn

  Giáo án Hoạt động Ngoài Giờ Lên Lớp chọn lọc - TaiLieu.VN
  Path: /tag/giao-an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop.html
  56 4 12,100,000 940,000
  tailieu.vn

  Sáng Kiến Kinh Nghiệm Hoạt động Ngoài Giờ chọn lọc ...
  Path: /tag/sang-kien-kinh-nghiem-hoat-dong-ngoai-gio.html
  57 4 12,100,000 940,000
  kenh14.vn

  Đau lòng học sinh lớp 8 treo cổ tự tử vì quá yêu - Kenh14.vn
  Path: /doi-song/dau-long-hoc-sinh-lop-8-treo-co-tu-tu-vi-qua-yeu-20120422031131575.chn
  60 5 4,370,000 109,000
  vi.wikipedia.org

  Giáo dục Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt
  Path: /wiki/Gi%C3%A1o_d?c_Vi?t_Nam
  69 8 1,410,000 338,000
  vietbao.vn

  Thu khoa ngoai thuong luyen thi tu lop 8 - Tin giao duc
  Path: /vi/Giao-duc/Thu-khoa-ngoai-thuong-luyen-thi-tu-lop-8/20902522/202/
  76 5 11,200,000 41
  facebook.com

  KHO SKKN HĐNGLL KHỐI THCS: Vai trò quan... - Kho ...
  Path: /sangkienkinhnghiempro/posts/516325208541460
  90 9 5,660,000,000 627,000,000
  dantri.com.vn

  Tư vấn “Giúp con tự lập sớm với mô hình nội trú của Trường ...
  Path: /giao-duc-khuyen-hoc/tu-van-giup-con-tu-lap-som-voi-mo-hinh-noi-tru-cua-truong-thpt-fpt-1398236246.htm
  95 7 2,150,000 552,000