Keyword Ranking Analysis for GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP 8


Keyword Summary

Keyword: giao an hoat dong ngoai gio len lop 8
Global Monthly Searches:
CPC: $0.00
Date Checked: 2015/10/07

Navigation

 • Keyword Competitor Analysis

 • What is the purpose of the Keyword Ranking Analysis Report?

  The purpose of our Keyword Ranking Analysis Report is to assess how competitive a market is for a specific keyword. In other words we check how hard it will be for a website to rank in Google for the specific keyword.

  What information is displayed in this report?

  We analyse the first 30 domains to determine their competitive advantage by looking at available statistic of the domain.

 • Domain: The URL of the website ranked in Google for the keyword.
 • Page Title: The title of the page ranked in Google. This is the text located within the title tag. Your main keyword should appear in the title of the page.
 • Position: The position of the website for the keyword within Google SERPS.
 • Google PageRank: A number that Google assigns to each web page on the internet to determine how much authority the domain / url has.
 • Google PageIndexed: The number of pages indexed by Google for the specific domain.
 • Bing PageIndexed: The number of pages indexed by Bing for the specific domain.
 • Keyword in Domain: We check if the keyword is contained in the domain name. This is important for onsite optimization.
 • Keyword in Url: We check if the keyword is contained in the Url of the page. This is important for onsite optimization.
 • Keyword in Title: We check if the keyword is contained in the title of the page. This is important for onsite optimization.
 • How to run this report

  Please enter the keyword you would like to search for in the text box above, and press the "search" button.  Keyword Competitor Analysis:

  Domain / Title / UrlPositionGoogle PageRankGoogle Pages IndexedBing Pages IndexedKeyword In DomainKeyword In UrlKeyword In Title
  giaoan.violet.vn 1 4
  slideshare.net

  Giao an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-8-201404101432 - SlideShare
  Path: /MinhVuong3007/giao-anhoatdongngoaigiolenlop8201404101432
  3 8 64,000,000 7,460,000
  123doc.org

  Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 8 - Tài liệu
  Path: /document/396581-giao-an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-khoi-8.htm
  4
  giaoan.co

  Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Khối 8 - Giáo Án Điện Tử
  Path: /giao-an/giao-an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-khoi-8-2403/
  5
  giaoan.co

  Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Lớp 8 - Nguyễn Thị Ánh Tuyết ...
  Path: /giao-an/giao-an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-lop-8-nguyen-thi-anh-tuyet-930/
  6
  youtube.com 7 9 2,010,000,000 1,030,000,000
  tailieu.vn

  Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 11 - TaiLieu.VN
  Path: /doc/giao-an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-khoi-11-1712347.html
  24 4 12,100,000 940,000
  thcsthaivanlung.edu.vn

  Giáo án ngoài giờ lên lớp khối 6,7,8,9 - - Trang nhất
  Path: /index.php/vi/news/Tin-tuc/Giao-an-ngoai-gio-len-lop-khoi-6-7-8-9-57/
  25
  vas.edu.vn

  Trải nghiệm thú vị tại hoạt động giao lưu ngoài giờ lên lớp
  Path: /index.php/vi/tin-tuc/trung-hoc/item/343-tra-i-nghia-m-tha-va-ta-i-hoa-t-da-ng-giao-luu-ngoa-i-gia-la-n-la-p
  26
  iemh.edu.vn

  Chương 5 QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN ...
  Path: /UploadFile/files/20084118585765_Chuong_5%255B1%255D.pdf
  27
  thcstongtran.phucu.hungyen.edu.vn 28
  docs.google.com

  Giao an hoat dong ngoai gio len lop 4 - Google Docs
  Path: /document/d/19u1ZYkqA9Sqq3isfYWtKUjqiFFco7OJaVV0qw9dOFmk/edit
  29 8 4,230,000 40,800
  yume.vn

  TIẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP LỚP 8A1 ...
  Path: /mctoiyeu2704/article/tiet-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-lop-8a1-truong-thcs-khanh-binh-q8-tp-hcm-35D64250.htm
  60 5 20,300,000 368,000
  qlkh.tnu.edu.vn 61
  sangkienkinhnghiem.org

  Sáng kiến kinh nghiệm Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên ...
  Path: /sang-kien-kinh-nghiem-to-chuc-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-nham-tich-hop-ky-nang-song-cho-hoc-sinh-thcs-phuc-284/
  62
  ngoquyen.gov.vn

  tham luận hoạt động ngoài giờ lên lớp, gắn giáo dục nhà trường với ...
  Path: /site/frond-end/index.asp?website_id=136&menu_id=2525&parent_menu_id=1370&article_id=62900&fuseaction=DISPLAY_SINGLE_ARTICLE&hide_menu=0
  63
  thptdoanthidiem.edu.vn

  Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trường THPT Đoàn Thị Điểm
  Path: /?page=news&category_id=tin-tuc-nha-truong
  64
  dayhocintel.net 76 5
  thcsnguyentriphuong-hoavang.edu.vn

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP NĂM 2013 - 2014(9 ...
  Path: /index.php?language=vi&nv=thong-tin-can-biet&op=Hoat-dong-cua-nha-Truong/KE-HOACH-HOAT-DONG-NGOAI-GIO-LEN-LOP-9-2013-12
  77
  baothaibinh.com.vn

  Cần nhận thức đúng về vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên ...
  Path: /11/14489/Can_nhan_thuc_dung_ve_vai_tro_cua_hoat_dong_giao_duc_ngoai_gio_len_lop.htm
  78
  thcsvanlang.edu.vn

  QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ...
  Path: /news/Quyet-dinh/QUYET-DINH-Ve-viec-thanh-lap-Ban-chi-dao-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-Nam-hoc-2011-2012-32/
  79
  thptyenphong2.bacninh.edu.vn

  Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục hướng ...
  Path: /tu-van-huong-nghiep/ke-hoach-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-va-giao-duc-huong-nghiep-nam-hoc-c7331-3142.aspx
  80
  tieuhocminhkhaist.edu.vn

  Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai
  Path: /vi/news/Hoat-dong-nha-truong/Hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-92/
  81
  baotuyenquang.com.vn

  Hoạt động giáo dục ngoài giờ: Nhằm phát triển năng lực cho học sinh
  Path: /xa-hoi/giao-duc/hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-nham-phat-trien-nang-luc-cho-hoc-sinh-42371.html
  82
  thpt-vinhdinh-quangtri.edu.vn

  Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014 - 2015 ...
  Path: /trang_tin/vi/news/Hoat-dong-NGLL-HN/Ke-hoach-to-chuc-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-nam-hoc-2014-2015-50/
  83
  doluong.edu.vn

  Hoạt động ngoài giờ lên lớp: “Chúng em hát dân ca và giáo dục kỹ ...
  Path: /vi/news/Cac-don-vi-truc-thuoc/Hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-Chung-em-hat-dan-ca-va-giao-duc-ky-nang-song-356/
  84
  chuvanan.nnv.vn

  Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học 2013-2014 ...
  Path: /bai-viet/chi-tiet/42-ke-hoach-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-nam-hoc-2013-2014
  85
  truong-thcs-nghia-tan.caugiay.edu.vn

  Hoạt động ngoài giờ lên lớp với chủ đề:” Tôn sư trọng đạo”
  Path: /2013/11/24/hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-voi-chu-de-ton-su-trong-dao/
  86
  vietnamnet.vn

  Môn học bắt buộc và tự chọn có gì khác trước? - VietNamNet
  Path: /vn/giao-duc/254846/mon-hoc-bat-buoc-va-tu-chon-co-gi-khac-truoc-.html
  87 7 1,120,000 140,000
  baomoi.com

  Giải pháp mới biến hoạt động ngoài giờ thành hấp dẫn - GD&TĐ ...
  Path: /Giai-phap-moi-bien-hoat-dong-ngoai-gio-thanh-hap-dan/c/15283147.epi
  89 6 9,280,000 1,750,000