Keyword Ranking Analysis for GIAO AN HOAT DONG NGOAI GIO LEN LOP 8


Keyword Summary

Keyword: giao an hoat dong ngoai gio len lop 8
Global Monthly Searches:
CPC: $0.00
Date Checked: 2015/09/03

Navigation

 • Keyword Competitor Analysis

 • What is the purpose of the Keyword Ranking Analysis Report?

  The purpose of our Keyword Ranking Analysis Report is to assess how competitive a market is for a specific keyword. In other words we check how hard it will be for a website to rank in Google for the specific keyword.

  What information is displayed in this report?

  We analyse the first 30 domains to determine their competitive advantage by looking at available statistic of the domain.

 • Domain: The URL of the website ranked in Google for the keyword.
 • Page Title: The title of the page ranked in Google. This is the text located within the title tag. Your main keyword should appear in the title of the page.
 • Position: The position of the website for the keyword within Google SERPS.
 • Google PageRank: A number that Google assigns to each web page on the internet to determine how much authority the domain / url has.
 • Google PageIndexed: The number of pages indexed by Google for the specific domain.
 • Bing PageIndexed: The number of pages indexed by Bing for the specific domain.
 • Keyword in Domain: We check if the keyword is contained in the domain name. This is important for onsite optimization.
 • Keyword in Url: We check if the keyword is contained in the Url of the page. This is important for onsite optimization.
 • Keyword in Title: We check if the keyword is contained in the title of the page. This is important for onsite optimization.
 • How to run this report

  Please enter the keyword you would like to search for in the text box above, and press the "search" button.  Keyword Competitor Analysis:

  Domain / Title / UrlPositionGoogle PageRankGoogle Pages IndexedBing Pages IndexedKeyword In DomainKeyword In UrlKeyword In Title
  giaoan.violet.vn 1 4
  violet.vn 2 5 43,800,000 1,460,000
  slideshare.net

  Giao an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-8-201404101432
  Path: /MinhVuong3007/giao-anhoatdongngoaigiolenlop8201404101432
  4 8 64,000,000 7,460,000
  youtube.com 8 9 2,010,000,000 1,030,000,000
  tailieu.vn 16 4 12,100,000 940,000
  docs.google.com

  Giao an hoat dong ngoai gio len lop 4 - Google Docs
  Path: /document/d/19u1ZYkqA9Sqq3isfYWtKUjqiFFco7OJaVV0qw9dOFmk/edit
  32 8 4,230,000 40,800
  yume.vn

  TIẾT HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP LỚP ...
  Path: /mctoiyeu2704/article/tiet-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-lop-8a1-truong-thcs-khanh-binh-q8-tp-hcm-35D64250.htm
  57 5 20,300,000 368,000
  vietbao.vn

  Cần chuyển một số môn học sang hoạt động giáo dục ngoài ...
  Path: /Giao-duc/Can-chuyen-mot-so-mon-hoc-sang-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop/45168885/202/
  81 5 11,200,000 41
  dayhocintel.net 83 5
  thcsvanlang.edu.vn

  QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo hoạt động giáo ...
  Path: /news/Quyet-dinh/QUYET-DINH-Ve-viec-thanh-lap-Ban-chi-dao-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-Nam-hoc-2011-2012-32/
  84
  ngoinhatraitim.forumotion.net 85
  myweb.pro.vn

  Giáo án: Hoạt động ngoài giờ lên lớp 6-747014 - BỘ XỬ LÝ
  Path: /tailieu/thamkhao/giao-an-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-6-9587/
  86
  baothaibinh.com.vn

  Bao Thai Binh Dien Tu - Báo Thái Bình
  Path: /11/14489/Can_nhan_thuc_dung_ve_vai_tro_cua_hoat_dong_giao_duc_ngoai_gio_len_lop.htm
  87
  ththachdien.thachha.edu.vn

  Bảng phân công giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt ...
  Path: /vi/news/Giao-duc-ngoai-gio-len-lop/Bang-phan-cong-giao-vien-nhan-vien-tham-gia-cac-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-Nam-hoc-2014-2015-1007/
  88
  thcs-nguyenvanlinh-baria.edu.vn

  Tài liệu hướng dẫn hoạt động ngoài giờ lên lớp khối 6-7-8 ...
  Path: /vi/news/Lich-chuyen-mon/Tai-lieu-huong-dan-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-khoi-6-7-8-va-khoi-9-47/
  89
  nhasachgiaoduc.vn

  Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên ...
  Path: /tin-tuc/gioi-thieu-san-pham-moi/567-gioi-thieu-bo-sach-huong-dan-to-chuc-cac-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-cho-hoc-sinh-tieu-hoc
  90
  tailieu.ngheict.com

  Thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên ...
  Path: /luan-van-khoa-luan/thac-si-tien-si_tai-lieu/124777-Thuc-hien-chuong-trinh-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-o-truong-thcs-tinh-tuyen-quang_Tai-lieu_THAC-SI-TIEN-SI_Tai-lieu.html
  91
  chuvanan.nnv.vn

  Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp năm học ...
  Path: /bai-viet/chi-tiet/42-ke-hoach-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-nam-hoc-2013-2014
  92
  thpt-vinhdinh-quangtri.edu.vn

  Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học ...
  Path: /trang_tin/vi/news/Hoat-dong-NGLL-HN/Ke-hoach-to-chuc-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop-nam-hoc-2014-2015-50/
  93
  cantho.edu.vn

  NGOÀI GIỜ LÊN LỚP - Trường TH VÕ TRƯỜNG TOẢN
  Path: /nk_thvotruongtoan/news/topic3805/ngoai-gio-len-lop
  94
  tamky.edu.vn 95
  th-dothechap-nuithanh-quangnam.edu.vn

  Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trường Tiểu học Đỗ Thế Chấp
  Path: /index.php/vi/news/Hoat-dong-ngoai-gio-len-lop/
  96
  tinhdoannghean.vn

  Trường Tiểu học Hiến sơn Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên ...
  Path: /?x=2510/tin-tuc-doan-hoi-doi/truong-tieu-hoc-hien-son-to-chuc-hoat-dong-ngoai-gio-len-lop
  97
  langson.gov.vn

  HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐỀ: THANH NIÊN ...
  Path: /gddt/node/2098?orgid=150&block=THPT
  98
  phonggiaoducquan3.e-school.edu.vn 99
  hoctaplongan.com

  sáng kiến kinh nghiệm “hoạt động giáo dục ngoài giờ lên ...
  Path: /sang-kien-kinh-nghiem/sang-kien-kinh-nghiem-hoat-dong-giao-duc-ngoai-gio-len-lop-o-truong-thcs.html
  100
  google.com


  Path: /aclk?sa=L&ai=CHw3IB5HnVauGLNW2hASugrjQDNnGxKUGsdORqMACye79rbECCAMQASgCYMmGgIDYpOARyAEBqgQjT9DgqUecYSg7Xf2zotczC1bKurPjc-m7-hFNnme4JiFeTa6AB4mvzzyQBwOoB6a-G9gHAQ&sig=AOD64_1J53Mf-OO5RqZW2wAS3n4267GuDg&clui=0&rct=j&q=&ved=0CNYGENEMahUKEwjwzOvlytnHAhVFcj4KHbESAaI&adurl=http://us.when.com/vertical?q=giao%2520an%2520ngoai%2520gio%2520len%2520lop%25208&type=content&s_pt=aolsem&s_it=content&s_chn=6
  101 9 5,190,000,000 257,000,000
  google.com

  Giao An Ngoai Gio Len Lop 8‎
  Path: /aclk?sa=L&ai=CHw3IB5HnVauGLNW2hASugrjQDNnGxKUGsdORqMACye79rbECCAMQASgCYMmGgIDYpOARyAEBqgQjT9DgqUecYSg7Xf2zotczC1bKurPjc-m7-hFNnme4JiFeTa6AB4mvzzyQBwOoB6a-G9gHAQ&sig=AOD64_1J53Mf-OO5RqZW2wAS3n4267GuDg&adurl=http://us.when.com/vertical?q=giao%2520an%2520ngoai%2520gio%2520len%2520lop%25208&type=content&s_pt=aolsem&s_it=content&s_chn=6&clui=0&rct=j&q=
  102 9 5,190,000,000 257,000,000
  google.com


  Path: /aclk?sa=L&ai=C0CzNB5HnVauGLNW2hASugrjQDInr0_kEweK4m-IBye79rbECCAMQAigCYMmGgIDYpOARyAEBqgQjT9DgqUefYSg7Xf2zwuhvOlbKurPjc-m7-hFNnme4JmFReaWAB5nEnTGQBwOoB6a-G9gHAQ&sig=AOD64_0eUzE0g09BtqMRduMS9YsVqgBGnw&clui=1&rct=j&q=&ved=0CNsGENEMahUKEwjwzOvlytnHAhVFcj4KHbESAaI&adurl=http://us.wow.com/search?s_pt=aolsem&s_it=aolsem&s_chn=48&q=giao%2520an%2520ngoai%2520gio%2520len%2520lop%25208&ifmobile=
  103 9 5,190,000,000 257,000,000
  google.com

  Giao An Ngoai Gio Len Lop 8‎
  Path: /aclk?sa=L&ai=C0CzNB5HnVauGLNW2hASugrjQDInr0_kEweK4m-IBye79rbECCAMQAigCYMmGgIDYpOARyAEBqgQjT9DgqUefYSg7Xf2zwuhvOlbKurPjc-m7-hFNnme4JmFReaWAB5nEnTGQBwOoB6a-G9gHAQ&sig=AOD64_0eUzE0g09BtqMRduMS9YsVqgBGnw&adurl=http://us.wow.com/search?s_pt=aolsem&s_it=aolsem&s_chn=48&q=giao%2520an%2520ngoai%2520gio%2520len%2520lop%25208&ifmobile=&clui=1&rct=j&q=
  104 9 5,190,000,000 257,000,000